Rekapitulasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Gabungan
(Tahun 1945 s/d 2022)